شبستان سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

پول نیوز اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

ایسنا گیلان 0

آریا اقتصادی 3

موج گوناگون 1

فردانیوز اقتصادی 1

فانوس نیوز اقتصادی 2

ایسنا گیلان 4

ایران اکونومیست اقتصادی 10

ایسنا گیلان 4

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 7

پول نیوز اقتصادی 4

تجارت نیوز اقتصادی 14

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 10

ایسنا گیلان 11

تابناک اقتصادی 7

ایران اکونومیست اقتصادی 5

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 12

رکنا گوناگون 12

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 11

اقتصاد آنلاین گوناگون 11