فانوس نیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

نامه نیوز سیاسی 0

همشهری گوناگون 1

آفتاب نیوز سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 1

عصرایران اجتماعی 0

نامه نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

برنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

مشرق نیوز سیاسی 3

مشرق نیوز گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 3

پارسینه اجتماعی 1

ایسنا سیاسی 5

مشرق نیوز گوناگون 4

رکنا گوناگون 1

صداوسیما اجتماعی 1

فرارو سیاسی 1

خردادنیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 3

ایلنا گوناگون 2