باشگاه خبرنگاران فناوری 1

همشهری گوناگون 0

نواندیش سیاسی 3

همشهری گوناگون 0

صراط سیاسی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز اقتصادی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

رکنا گوناگون 2

مشرق نیوز سیاسی 2

مشرق نیوز سیاسی 5

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 1

نواندیش فرهنگی و هنری 0

مشرق نیوز گوناگون 7

صبح اقتصاد اقتصادی 4

مشرق نیوز بین‌الملل 3

مشرق نیوز گوناگون 1