صراط چندرسانه ای 0

رکنا گوناگون 1

دانا اجتماعی 2

صراط فرهنگی و هنری 3

خبرماشین خودرو 2

جماران گوناگون 3

دانا اجتماعی 4

صراط فرهنگی و هنری 2

آفتاب نیوز حوادث 4

سینا چندرسانه ای 3

پارسینه اجتماعی 1

آفتاب نیوز حوادث 5

خبرآنلاین اجتماعی 4

رکنا گوناگون 8

اقتصاد آنلاین گوناگون 9

خبرآنلاین استانها 3

خبرآنلاین اجتماعی 7

برنا گوناگون 10

اقتصاد آنلاین گوناگون 10

خبرآنلاین اجتماعی 5

تابناک اجتماعی 4

خبرآنلاین اجتماعی 5

فانوس نیوز استانها 6

طلا ارز و طلا 6

رکنا گوناگون 6