فانوس نیوز اجتماعی 15

فانوس نیوز اجتماعی 4

فانوس نیوز گوناگون 6

جام نیوز ورزشی 18

ایکنا گوناگون 8

شفقنا گوناگون 10

افکارنیوز گوناگون 10

فردانیوز سیاسی 9

ایسنا آذربایجان شرقی 16

فانوس نیوز اجتماعی 11

فانوس نیوز گوناگون 14

خردادنیوز گوناگون 8

فانوس نیوز بین‌الملل 9

برنا گوناگون 9

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 25

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 19

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 13

شفقنا گوناگون 3

خردادنیوز گوناگون 6

شفقنا گوناگون 4

صداوسیما اجتماعی 9

برنا گوناگون 16

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 5

برنا گوناگون 26

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 6