ایسنا اصفهان 7

ایسنا اصفهان 10

مهر سمنان 6

ایرنا کرمان 8

ایسنا گلستان 9

پانا گوناگون 4

مهر فرهنگی و هنری 5

ایسنا یزد 4

مهر لرستان 7

الف اجتماعی 2

مهر قزوین 6

باشگاه خبرنگاران سلامت 4

مهر سمنان 4

ایران اکونومیست فناوری 2

مهر فرهنگی و هنری 6

مهر کرمانشاه 4

ایسنا مرکزی 7

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 10

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 7

شبستان اجتماعی 5

ایسنا آذربایجان غربی 5

باشگاه خبرنگاران سلامت 5

باشگاه خبرنگاران علمی 5

ایسنا آذربایجان شرقی 6

باشگاه خبرنگاران علمی 4