مشرق نیوز چندرسانه ای 1

عصرایران اقتصادی 8

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

جام نیوز اقتصادی 1

مشرق نیوز گوناگون 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

فانوس نیوز گوناگون 1

صداوسیما فناوری 0

فردانیوز چندرسانه ای 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز استانها 0

عصرایران اجتماعی 2

گلستان 24 گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 3

آفتاب نیوز حوادث 3

عصرایران اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 8

عصرایران اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

گجت نیوز فناوری 3