فانوس نیوز اقتصادی 3

ایسنا همدان 2

فانوس نیوز اقتصادی 0

فردانیوز اقتصادی 2

عصرایران اقتصادی 6

خردادنیوز گوناگون 4

فانوس نیوز اجتماعی 5

خودروبانک خودرو 4

عصرایران اجتماعی 3

خودروبانک خودرو 4

صدای ایران گوناگون 3

تجارت نیوز اقتصادی 4

فردانیوز چندرسانه ای 5

فردانیوز چندرسانه ای 7

پارسینه اجتماعی 5

گلستان 24 گوناگون 5

پارسینه اقتصادی 2

ایسنا اصفهان 9

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

جام نیوز اقتصادی 6

عصرایران اقتصادی 6

گجت نیوز فناوری 6

عصرایران اقتصادی 9

خودروبانک خودرو 0

جام نیوز اقتصادی 8