الف بین‌الملل 0

دانشجو اقتصادی 5

تجارت نیوز اقتصادی 0

تابناک اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

خردادنیوز گوناگون 0

ایران اکونومیست اقتصادی 11

طلا ارز و طلا 20

ایران اکونومیست اقتصادی 17

تابناک اقتصادی 15

افکارنیوز گوناگون 28

افکارنیوز گوناگون 16

فردانیوز اجتماعی 16

اقتصاد آنلاین گوناگون 25

دانا اقتصادی 20

تجارت نیوز اقتصادی 23

تجارت نیوز اقتصادی 48

شفقنا گوناگون 12

صداوسیما اقتصادی 22

ایران اکونومیست اقتصادی 21

ایران اکونومیست اقتصادی 15

فردانیوز بین‌الملل 6

اتاق خبر24 بین‌الملل 23

فردانیوز اقتصادی 5