گجت نیوز فناوری 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 8

ایسنا خوزستان 4

فرارو چندرسانه ای 13

سینا چندرسانه ای 3

مهر علمی 2

الف عکس 3

فردانیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

شبستان قرآن و معارف 4

فرارو چندرسانه ای 10

ایکنا گوناگون 7

ایکنا گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 5

ایکنا گوناگون 7

مشرق نیوز چندرسانه ای 11

فردانیوز چندرسانه ای 7

مشرق نیوز گوناگون 9

فردانیوز چندرسانه ای 5

فرارو چندرسانه ای 10

مشرق نیوز گوناگون 14

مشرق نیوز گوناگون 5

ایکنا گوناگون 5

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 17