مهر فرهنگی و هنری 2

مهر فرهنگی و هنری 1

ایکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 5

فرارو چندرسانه ای 4

بهارنیوز عکس 4

صداوسیما گوناگون 7

فرارو چندرسانه ای 4

ایلنا گوناگون 0

مهر فرهنگی و هنری 2

برنا گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مهر فارس 0

مهر فارس 3

شبستان دینی و مذهبی 0

فرارو چندرسانه ای 0

شبستان دینی و مذهبی 1

فردانیوز چندرسانه ای 1

مشرق نیوز گوناگون 2

فرارو چندرسانه ای 1

فرارو چندرسانه ای 3

مهر کردستان 8

موج گوناگون 5

ایکنا گوناگون 1