ایرنا سیاسی 0

ایرنا مجلس 0

پارسینه اجتماعی 0

ایکنا گوناگون 3

شبستان سیاسی 4

صداوسیما اجتماعی 4

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

ایرنا دولت 3

باشگاه خبرنگاران سیاسی 5

پارسینه اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 0

ایرنا سیاسی 0

ایرنا سیاسی 0

ایرنا سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

ایرنا دولت 0

فانوس نیوز بین‌الملل 4

ایرنا سیاسی 4

ایرنا دولت 4

شبستان سیاسی 4

ایرنا سیاسی 0

ایرنا سیاسی 5

پارسینه اجتماعی 4

آریا سیاسی 5

ایرنا مجلس 5