ایلنا گوناگون 1

ایسنا فارس 2

مشرق نیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 1

مشرق نیوز سیاسی 5

ایلنا گوناگون 2

ایلنا گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا همدان 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

مهر شهری 3

مهر مجلس 2

شبستان سیاسی 3

پول نیوز گوناگون 4

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 5

شبستان سیاسی 6

افکارنیوز گوناگون 2

ایسنا سیاسی 7

ایسنا سیاسی 7

مهر شهری 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

مشرق نیوز سیاسی 5

پانا گوناگون 12

شبستان سیاسی 2