ایرنا فارس 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

مهر همدان 0

شبستان مهدویت 1

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

ایرنا خراسان رضوی 1

مهر کتاب 2

ایرنا خوزستان 1

گلستان 24 گوناگون 0

شبستان مساجد و کانونها 3

ایرنا هرمزگان 1

صداوسیما بین‌الملل 0

شبستان دینی و مذهبی 2

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا اصفهان 1

ایلنا گوناگون 2

شبستان دینی و مذهبی 2

ایرنا سمنان 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا هرمزگان 1

شبستان فرهنگی و هنری 2

ایرنا خراسان رضوی 1

شبستان دینی و مذهبی 3

دانا ورزشی 0