شبستان سیاسی 0

برنا گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 2

دنیای اقتصاد اقتصادی 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 1

دنیای اقتصاد اقتصادی 1

دنیای اقتصاد اقتصادی 1

فردانیوز بین‌الملل 2

ایرنا خراسان شمالی 0

فانوس نیوز اقتصادی 0

گلستان 24 گوناگون 0

فانوس نیوز اقتصادی 0

پانا گوناگون 0

برنا گوناگون 1

گلستان 24 گوناگون 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 1

پارس نیوز گوناگون 2

پارس نیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 11

ایلنا گوناگون 2

دانا اقتصادی 0

صبح اقتصاد اقتصادی 2

ایلنا گوناگون 0