پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

جماران گوناگون 1

ایرنا تهران 1

رکنا گوناگون 1

پانا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 2

مهر شهری 1

ایلنا گوناگون 0

مهر شهری 4

ایرنا تهران 0

مهر اجتماعی 2

پانا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

ایرنا سیاسی 2

موج گوناگون 3

ایرنا تهران 3

مهر شهری 2

مهر اجتماعی 2