خردادنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 3

رکنا گوناگون 1

صداوسیما گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 1

صدای ایران گوناگون 0

عصرایران سیاسی 0

جماران گوناگون 0

عصرایران حوادث 1

آفتاب نیوز حوادث 1

فردانیوز چندرسانه ای 0

رکنا گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 2

تابناک اجتماعی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

عصرایران سیاسی 0

عصرایران سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 1

فردانیوز اجتماعی 0

جام نیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

رکنا گوناگون 0

جماران گوناگون 2

خردادنیوز گوناگون 0

فردانیوز اجتماعی 1