صراط سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 0

جام نیوز سیاسی 1

آفتاب نیوز سیاسی 0

پانا گوناگون 0

عصرایران سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز سیاسی 1

عصرایران سیاسی 0

جماران گوناگون 1

گلستان 24 گوناگون 0

تابناک اجتماعی 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

صراط سیاسی 1

دانا سیاسی 2

افکارنیوز گوناگون 0

صراط سیاسی 1

جام نیوز سیاسی 0

اتاق خبر24 اجتماعی 0

دانا اجتماعی 0

عصرایران اجتماعی 3

فانوس نیوز اجتماعی 2

فانوس نیوز اجتماعی 4

صراط فرهنگی و هنری 1