نواندیش ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

اتاق خبر24 ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 4

نود تي وي ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 4

ایسنا ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ایسنا ورزشی 4

فرتاک ورزشی ورزشی 0

موج گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 3

جماران گوناگون 5