آفتاب نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 6

پارسینه ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 3

نود تي وي ورزشی 4

صراط ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

فانوس نیوز گوناگون 5

فانوس نیوز ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

نواندیش ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 2

فانوس نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 4

موج گوناگون 2

فانوس نیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 3