صداوسیما گوناگون 0

ایسنا خراسان رضوی 3

صدای ایران گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 16

جماران گوناگون 2

سینا فرهنگی و هنری 2

جام نیوز سیاسی 4

میگنا روانشناسی 4

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 1

افغانستان پیپر افغانستان 3

آریا بین‌الملل 5

سینا علمی 6

صراط فرهنگی و هنری 5

برنا گوناگون 3

برنا گوناگون 6

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 11

صدای ایران گوناگون 5

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 8

ایسنا بوشهر 12

ایسنا بوشهر 20

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 12

خردادنیوز گوناگون 15

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 71

فانوس نیوز اجتماعی 6

میگنا روانشناسی 9