نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 3

صدای ایران گوناگون 2

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 5

ایسنا بوشهر 8

ایسنا بوشهر 11

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 3

خردادنیوز گوناگون 11

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 10

فانوس نیوز اجتماعی 4

میگنا روانشناسی 6

سینا علمی 2

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 11

شفاآنلاین اجتماعی 6

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 8

ایسنا خراسان رضوی 3

ایرنا قشم 13

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 13

آفتاب نیوز سلامت 6

پارسینه اجتماعی 6

شفاآنلاین سلامت جنسی 15

سینا علمی 7

عصرایران گوناگون 6

آفتاب نیوز علمی 20

افکارنیوز گوناگون 11

پانا گوناگون 19