افکارنیوز گوناگون 0

نواندیش اجتماعی 0

خردادنیوز گوناگون 0

نواندیش سیاسی 0

عصرایران بین‌الملل 0

نامه نیوز سیاسی 0

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

پانا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

پارسینه بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 0

نواندیش حوادث 1

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 1

نواندیش اجتماعی 0

نواندیش سیاسی 0

پارسینه بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

نامه نیوز سیاسی 0

پانا گوناگون 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 1

آفتاب نیوز بین‌الملل 2

مشرق نیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 3