فردانیوز چندرسانه ای 0

تجارت نیوز اقتصادی 7

جماران گوناگون 4

عصرایران اجتماعی 2

افکارنیوز گوناگون 2

جام نیوز اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

سلامت نیوز سلامت 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

جماران گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

برنا گوناگون 5

اتاق خبر24 اقتصادی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

شفاآنلاین اجتماعی 5

خردادنیوز گوناگون 0

شفقنا گوناگون 2

فانوس نیوز گوناگون 1

فانوس نیوز اجتماعی 4

جماران گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 1