افکارنیوز گوناگون 0

صراط ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

مهر ورزشی 0

فانوس نیوز گوناگون 1

ایران اکونومیست ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 0

فانوس نیوز ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

روزنو ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 2

ایلنا گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

افکارنیوز گوناگون 4

تابناک ورزشی 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 2