الف سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

باشگاه خبرنگاران فناوری 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز سیاسی 0

اتاق خبر24 حوادث 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

مشرق نیوز سیاسی 5

مشرق نیوز سیاسی 4

مهر خراسان جنوبی 4

شبستان سیاسی 4

مشرق نیوز بین‌الملل 4

فردانیوز سیاسی 4

مشرق نیوز سیاسی 2

مهر کردستان 1

مهر کردستان 0

مشرق نیوز سیاسی 1

پارسینه اجتماعی 2

ایسنا سیاسی 3

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 1