فردانیوز چندرسانه ای 6

فردانیوز چندرسانه ای 5

پانا گوناگون 2

الف بین‌الملل 2

ایکنا گوناگون 4

صدای ایران گوناگون 4

عصرایران اجتماعی 0

الف اقتصادی 16

صداوسیما اقتصادی 21

صداوسیما اقتصادی 52

ایرنا اجتماعی 18

فردانیوز اجتماعی 13

مشرق نیوز گوناگون 10

ایرنا علمی 20

فردانیوز چندرسانه ای 24