صداوسیما گوناگون 6

مهر قزوین 15

مهر مازندران 15

فردانیوز چندرسانه ای 6

مشرق نیوز گوناگون 11

مهر خراسان شمالی 5

مشرق نیوز گوناگون 6

شبستان اجتماعی 12

ایسنا همدان 14

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 8

شبستان اجتماعی 11

مشرق نیوز گوناگون 4

شبستان مساجد و کانونها 10

شبستان اجتماعی 8

مهر فرهنگی و هنری 5

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

ایکنا گوناگون 14

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 7

ایکنا گوناگون 5

دانا اجتماعی 10

شبستان مساجد و کانونها 18

مهر فارس 6

شبستان مساجد و کانونها 11

مهر کرمانشاه 8

مهر خراسان جنوبی 11