مهر همدان 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 0

مهر فارس 1

مهر همدان 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر خراسان شمالی 21

دانا اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

مهر فرهنگی و هنری 2

مشرق نیوز سیاسی 4

مهر کرمانشاه 2

مهر بوشهر 4

ایکنا گوناگون 1

مهر اجتماعی 4

شبستان سیاسی 0

ایکنا گوناگون 0

مهر اصفهان 7

مهر خراسان رضوی 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 3

مهر مازندران 0

مهر قزوین 1