فرتاک ورزشی ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 11

افکارنیوز گوناگون 6

مشرق نیوز ورزشی 3

ایلنا گوناگون 2

ایران اکونومیست ورزشی 3

جماران گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

ایران اکونومیست ورزشی 2

ایلنا گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

الف ورزشی 4

جماران گوناگون 5

مشرق نیوز ورزشی 5

جام نیوز ورزشی 5

افکارنیوز گوناگون 3

ایلنا گوناگون 3

ایران اکونومیست ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 3