مهر گیلان 1

مهر کردستان 0

صداوسیما اقتصادی 0

ایکنا گوناگون 0

ایسنا اصفهان 2

دنیای اقتصاد اقتصادی 0

صداوسیما اجتماعی 0

ایلنا گوناگون 0

مهر گیلان 4

گلستان 24 گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

خبرآنلاین سیاسی 6

مهر کتاب 1

گلستان 24 گوناگون 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

مهر گیلان 2

مهر اقتصادی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

ایلنا گوناگون 1

مهر ایلام 6

پول نیوز گردشگری 1

مهر اقتصادی 3

ایسنا خراسان جنوبی 2

برنا گوناگون 0

مهر کهگیلویه و بویراحمد 10