ایکنا گوناگون 4

ایرنا خانواده 2

فانوس نیوز گوناگون 2

ایرنا استانها 0

فانوس نیوز اجتماعی 2

مهر خوزستان 5

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مشرق نیوز سیاسی 2

مهر خوزستان 6

مهر اجتماعی 0

مهر خوزستان 2

ایرنا استانها 4

مهر اجتماعی 1

مهر خوزستان 2

فانوس نیوز اجتماعی 2

ایرنا اجتماعی 0

صداوسیما اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 3

ایرنا استانها 0

خبرگزاری سلامت عکس 4

مهر تهران 2

برنا گوناگون 5

ایرنا دولت 0

ایرنا استانها 1

الف اجتماعی 2