سیمرغ گوناگون 6

برنا گوناگون 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 5

عصرایران فناوری 10

خبرآنلاین استانها 9

مهر علمی 10

پارس نیوز گوناگون 0

ایتنا فناوری 10

ایتنا فناوری 9

ایتنا فناوری 9

خبرآنلاین استانها 7

صدای ایران گوناگون 0

مهر فرهنگی و هنری 0

ایتنا فناوری 0

عصرایران اجتماعی 0

مهر علمی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایتنا فناوری 0

اتاق خبر24 فناوری 7

افکارنیوز گوناگون 9

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

عصرایران اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایلنا گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 7