نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 4

تابناک اجتماعی 3

نامه نیوز فناوری 3

عصرایران اقتصادی 3

فانوس نیوز اقتصادی 1

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 3

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 0

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 2

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 4

تابناک اجتماعی 2

عصرایران اجتماعی 1

ایتنا اینترنت 8

صداوسیما اجتماعی 1

صراط فرهنگی و هنری 1

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

جماران گوناگون 2

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 2

تابناک اجتماعی 1

میگنا روانشناسی 4

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 2

فانوس نیوز فرهنگی و هنری 8

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 4

بازده گوناگون 4

فانوس نیوز گوناگون 3