صراط فرهنگی و هنری 1

فردانیوز اجتماعی 4

دانا اجتماعی 1

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز استانها 5

آریا سیاسی 6

افکارنیوز گوناگون 1

فانوس نیوز اجتماعی 4

خردادنیوز گوناگون 2

رکنا گوناگون 3

رکنا گوناگون 6

صدای ایران گوناگون 0

عصرایران سیاسی 2

مشرق نیوز اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 8

سیمرغ گوناگون 1

مشرق نیوز سیاسی 8

خردادنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 4

آفتاب نیوز سیاسی 3

عصرایران سیاسی 2

آریا سیاسی 1

پانا گوناگون 5

شبستان اجتماعی 3

شبستان اجتماعی 3