پارسینه اجتماعی 4

جماران گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 6

صداوسیما سیاسی 0

ایسنا سیاسی 7

ایرنا سیاسی 2

پارسینه اجتماعی 2

تجارت نیوز اقتصادی 2

ایرنا سیاسی 2

ایرنا حقوقی و قضایی 4

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز اجتماعی 2

خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما اجتماعی 1

اتاق خبر24 سیاسی 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

فردانیوز سیاسی 11

فانوس نیوز بین‌الملل 10

فانوس نیوز گوناگون 16

فانوس نیوز اجتماعی 12

شفقنا گوناگون 10

دانا سیاسی 21

صداوسیما بین‌الملل 19

فانوس نیوز اجتماعی 44