صراط سیاسی 0

تابناک اجتماعی 0

پارسینه اجتماعی 0

صداوسیما ورزشی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

فردانیوز سیاسی 8

صداوسیما اجتماعی 2

فردانیوز سیاسی 2

آریا سیاسی 37

آریا سیاسی 4

صداوسیما سیاسی 1

شبستان سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 2

فردانیوز سیاسی 0

فانوس نیوز گوناگون 1

فانوس نیوز اجتماعی 13

شبستان سیاسی 0

صدای ایران گوناگون 6

تابناک اقتصادی 3

فردانیوز سیاسی 7

فردانیوز سیاسی 8

فردانیوز سیاسی 16

افکارنیوز گوناگون 19

فردانیوز سیاسی 8

مشرق نیوز سیاسی 10