ایکنا گوناگون 0

دانا اقتصادی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

اتاق خبر24 سیاسی 0

صراط فرهنگی و هنری 0

دانا اجتماعی 0

افکارنیوز گوناگون 0

فردانیوز اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

تابناک سیاسی 2

فردانیوز سیاسی 4

گلستان 24 گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

تابناک اقتصادی 0

پانا گوناگون 0

صبح اقتصاد اقتصادی 0

مشرق نیوز سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 1

مهر مجلس 4

ایکنا گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

فردانیوز سیاسی 0