مهر آذربایجان شرقی 0

مهر اقتصادی 0

پول نیوز گردشگری 1

ایلنا گوناگون 0

فانوس نیوز گوناگون 0

شبستان سیاسی 3

عصراعتبار اقتصادی 5

خبرآنلاین اقتصادی 2

گلستان 24 گوناگون 6

صبح اقتصاد اقتصادی 2

بانکداری ایرانی اقتصادی 2

جام نیوز اقتصادی 3

ایسنا اقتصادی 7

الف اقتصادی 2

صبح اقتصاد اقتصادی 2

پول نیوز گردشگری 4

دانا اقتصادی 2

مهر اقتصادی 8

مهر اقتصادی 9

گلستان 24 گوناگون 15

بانکداری ایرانی اقتصادی 3

ایسنا اقتصادی 16

ایسنا اقتصادی 9

مهر آذربایجان شرقی 8

ایلنا گوناگون 6