فانوس نیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز حوادث 0

پارسینه اجتماعی 4

پارسینه چندرسانه ای 6

عصرایران حوادث 8

آفتاب نیوز حوادث 1

فانوس نیوز گوناگون 2

تجارت نیوز اقتصادی 15

ایرنا بین‌الملل 10

رکنا گوناگون 9

مهر بین‌الملل 17

رکنا گوناگون 21

فردانیوز اجتماعی 7

فردانیوز اجتماعی 5

دانشجو اقتصادی 20

عصرایران حوادث 21

مهر آذربایجان شرقی 38

رکنا گوناگون 25

فردانیوز اجتماعی 30

شفقنا گوناگون 28

مهر بین‌الملل 17

مهر بین‌الملل 12

مهر همدان 23

فردانیوز اجتماعی 26

ایرنا اجتماعی 13