ایتنا فناوری 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

مهر علمی 7

جماران گوناگون 7

جام نیوز اقتصادی 6

تجارت نیوز اقتصادی 0

الف اقتصادی 0

گجت نیوز فناوری 13

ایسنا اقتصادی 0

عصراعتبار اقتصادی 6

پول نیوز بین‌الملل 9

عصراعتبار اقتصادی 4

مهر علمی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

انتخاب چندرسانه ای 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 5

سینا فناوری 0

خردادنیوز گوناگون 0

مهر علمی 7

صداوسیما بین‌الملل 4

مهر علمی 4

پول نیوز بین‌الملل 0

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 4

کلیک فناوری 4

صداوسیما بین‌الملل 3