ایرنا اصفهان 3

ایرنا اصفهان 2

پارس نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز بین‌الملل 1

مشرق نیوز گوناگون 0

پول نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز ورزشی 2

نامه نیوز سیاسی 2

ایرنا بین‌الملل 0

تابناک اقتصادی 0

عصراعتبار اقتصادی 0

ایرنا بین‌الملل 0

تابناک اقتصادی 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

رادیو اسپوتنیک روسیه 2

همشهری گوناگون 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

تابناک اقتصادی 0

پارسینه بین‌الملل 3

آفتاب نیوز بین‌الملل 2

آفتاب نیوز بین‌الملل 2

نامه نیوز سیاسی 2

ایرنا بین‌الملل 2