افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

مهر مازندران 0

مهر مازندران 6

ایلنا گوناگون 6

پانا گوناگون 5

مهر مازندران 1

مهر مازندران 2

مهر مازندران 7

مهر مازندران 7

فانوس نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

فردانیوز چندرسانه ای 9

مهر مازندران 9

مهر مازندران 10

افکارنیوز گوناگون 7

ایلنا گوناگون 5

فرتاک ورزشی ورزشی 4

ایلنا گوناگون 4

عصرایران ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 5

فانوس نیوز گوناگون 0

جماران گوناگون 5