پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

برنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 1

برنا گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

صراط ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 3

روزنو ورزشی 2

الف ورزشی 1

برنا گوناگون 2

ایرنا ورزشی 3

جماران گوناگون 1

خبرآنلاین ورزشی 1

برنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

ایرنا ورزشی 1

صداوسیما بین‌الملل 2