صداوسیما فناوری 0

صداوسیما بین‌الملل 0

جام نیوز ورزشی 3

صدای ایران گوناگون 0

جماران گوناگون 4

روزنو ورزشی 2

پارسینه ورزشی 5

جماران گوناگون 6

روزنو ورزشی 1

پارسینه ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 5

آفتاب نیوز ورزشی 1

روزنو ورزشی 6

آفتاب نیوز ورزشی 6

آفتاب نیوز ورزشی 6

عصرایران ورزشی 5

جام نیوز ورزشی 8

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

تابناک ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

گلستان 24 گوناگون 8

نامه نیوز ورزشی 3

پارسینه ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

رکنا گوناگون 6