ایلنا گوناگون 2

ایلنا گوناگون 0

برنا گوناگون 2

صراط ورزشی 0

تابناک ورزشی 1

صداوسیما بین‌الملل 0

روزنو ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارسینه ورزشی 1

جماران گوناگون 1

جماران گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

صداوسیما بین‌الملل 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

جماران گوناگون 1

صدای ایران گوناگون 3

ایلنا گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 3

آفتاب نیوز ورزشی 5

آفتاب نیوز ورزشی 0

پارسینه ورزشی 2

روزنو ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 1