مهر بوشهر 0

ایسنا آذربایجان غربی 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 0

مهر مجلس 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 1

مهر مجلس 1

مهر احزاب و تشکلها 0

مهر سیستان و بلوچستان 1

مهر احزاب و تشکلها 1

ایسنا سیاسی 2

مهر بین‌الملل 0

ایسنا قزوین 2

مهر مجلس 1

مهر کرمانشاه 2

مهر مازندران 5

ایسنا کرمانشاه 1

ایسنا آذربایجان شرقی 3

ایسنا سیاسی 6

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایسنا خراسان جنوبی 3

مهر مجلس 1

ایسنا لرستان 0

مهر دولت 1

ایسنا آذربایجان شرقی 1

مهر اجتماعی 2