مهر آذربایجان غربی 10

مهر آذربایجان غربی 8

مشرق نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز سیاسی 4

فردانیوز فرهنگی و هنری 5

فردانیوز ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز گوناگون 4

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 4

ایرنا استانها 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا فرهنگی و هنری 5

ایرنا فرهنگی و هنری 2

ایرنا فرهنگی و هنری 2

ایرنا فرهنگی و هنری 2

ایکنا گوناگون 4

ایرنا اجتماعی 5

فردانیوز ورزشی 0

فردانیوز ورزشی 2

شفقنا گوناگون 0

مشرق نیوز سیاسی 7

صداوسیما اجتماعی 2

روزنو ورزشی 3