شبستان فرهنگی و هنری 0

ایکنا گوناگون 3

دانا اجتماعی 0

شبستان سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 1

نامه نیوز چندرسانه ای 0

صدای ایران گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

عصرایران سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

شبستان سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

شبستان سیاسی 2

دانا سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 0

شبستان سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

عصرایران سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

شبستان سیاسی 0

عصرایران سیاسی 1

شبستان سیاسی 1

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0