ورزش 3 ورزشی 0

برنا گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

موج گوناگون 0

عصرایران ورزشی 0

برنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

موج گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

عصرایران اجتماعی 0

برنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

ورزش 3 ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

برنا گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

صداوسیما ورزشی 1