مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

مهر فوتبال داخلی 4

مشرق نیوز ورزشی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارسینه ورزشی 2

جماران گوناگون 2

صداوسیما اجتماعی 6

مهر شهری 0

پارسینه ورزشی 2

مهر اجتماعی 0

افکارنیوز گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 4

برنا گوناگون 0

صداوسیما ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

برنا گوناگون 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

افکارنیوز گوناگون 4

فرتاک ورزشی ورزشی 3

فرتاک ورزشی ورزشی 4

پارسینه ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0