افکارنیوز گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

ایلنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

ورزش 3 ورزشی 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

دانا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 10

پارس فوتبال فوتبال داخلی 12

نواندیش ورزشی 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 11

نواندیش ورزشی 2

نود تي وي ورزشی 5

ایلنا گوناگون 6