ورزش 3 ورزشی 2

ایلنا گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 13

پارس فوتبال فوتبال ملی 14

ایلنا گوناگون 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 10

ورزش 3 ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

ورزش 3 ورزشی 4

جماران گوناگون 5

ایلنا گوناگون 7

ایسنا ورزشی 9

ورزش 3 ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 5

فرتاک ورزشی ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10

دانا ورزشی 5

مشرق نیوز ورزشی 6

فرتاک ورزشی ورزشی 8

مشرق نیوز ورزشی 13

پارس فوتبال فوتبال داخلی 22

نواندیش ورزشی 12

باشگاه خبرنگاران ورزشی 8

پارس فوتبال فوتبال داخلی 17

نواندیش ورزشی 17