ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا علمی 2

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایرنا سمنان 1

ایرنا آذربایجان شرقی 3

ایرنا اقتصادی 0

فانوس نیوز گوناگون 3

ایرنا کردستان 0

ایرنا همدان 0

ایرنا کرمان 1

ایرنا لرستان 2

ایرنا فرهنگی و هنری 1

ایرنا کردستان 1

ایرنا قزوین 1

ایرنا قزوین 2

ایرنا کیش 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا کردستان 0

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا سیاسی 1

ایرنا کیش 2