شبستان سیاسی 4

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

صداوسیما اقتصادی 1

افکارنیوز گوناگون 2

برنا گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

ایلنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

شبستان سیاسی 0

رکنا گوناگون 2

صداوسیما گوناگون 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

عصرایران اجتماعی 4

افکارنیوز گوناگون 3

پانا گوناگون 0

صداوسیما گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1