خردادنیوز گوناگون 0

صداوسیما ورزشی 0

فردانیوز ورزشی 6

مشرق نیوز ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 3

مشرق نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 4

آفتاب نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز گوناگون 5

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 5

فردانیوز ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 8

صداوسیما ورزشی 4

فردانیوز ورزشی 8

فانوس نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 10

ایران اکونومیست ورزشی 0