برنا گوناگون 1

صداوسیما ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

ایرنا بوشهر 4

صداوسیما گوناگون 11

ایرنا یزد 1

ایرنا بوشهر 1

ورزش 3 ورزشی 1

مهر یزد 1

ایسنا خوزستان 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایرنا بوشهر 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 7

ایرنا بوشهر 4

ایسنا بوشهر 2

آفتاب نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 1

صداوسیما ورزشی 3

صداوسیما ورزشی 0