ایرنا یزد 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارسینه ورزشی 2

خبرآنلاین ورزشی 1

ایرنا سمنان 1

ایرنا ورزشی 2

ایرنا یزد 1

ایرنا ورزشی 0

موج گوناگون 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

مهر مازندران 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

ایرنا خوزستان 0

مهر مازندران 5

نامه نیوز ورزشی 5

ایرنا ورزشی 1

شفقنا گوناگون 2

ایرنا ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 5

ایرنا مازندران 0

ایرنا یزد 3