ورزش 3 ورزشی 2

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 6

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

برنا گوناگون 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

برنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا یزد 0

ورزش 3 ورزشی 3

نامه نیوز چندرسانه ای 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 0

خبرآنلاین ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 1

پارسینه ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0