جام نیوز سیاسی 4

مشرق نیوز ورزشی 0

خردادنیوز گوناگون 1

پارسینه اقتصادی 2

پارسینه ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

جام نیوز سیاسی 4

جام نیوز سیاسی 2

آریا بین‌الملل 2

آریا بین‌الملل 0

آریا بین‌الملل 3

آریا بین‌الملل 2

تابناک ورزشی 0

گلستان 24 گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 4

رکنا گوناگون 3

آریا بین‌الملل 5

رکنا گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 5

برنا گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 6

صداوسیما بین‌الملل 4

جماران گوناگون 3