دانا ورزشی 2

موج گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

جام نیوز ورزشی 4

ایرنا ورزشی 6

فانوس نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 4

مهر فوتبال داخلی 4

پارسینه ورزشی 3

پارسینه ورزشی 5

خبرآنلاین ورزشی 6

جام نیوز ورزشی 2

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 0

ایران اکونومیست ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 0