مهر سلامت 0

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز اجتماعی 1

نواندیش اجتماعی 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

نواندیش سلامت 0

جماران گوناگون 0

مهر البرز 1

مهر گلستان 1

برنا گوناگون 0

سلامت نیوز سلامت 0

مهر تغذیه و سلامت 1

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 2

عصرایران اجتماعی 1

ایلنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

سیمرغ گوناگون 0

برنا گوناگون 0

پول نیوز گوناگون 2

صراط فرهنگی و هنری 1

سیمرغ گوناگون 0

خبرآنلاین اجتماعی 2

صراط فرهنگی و هنری 1